TAXI CARD

Juyongguan Great Wall

Juyongguan, Nankou Town, Changping District, Beijing, China

http://www.juyongguan.com/

居庸关长城
北京市昌平区南口镇居庸关