TAXI CARD

Beijng Yu Gong Yi Shan Live House

West Courtyard Former Site of Duan Qirui Government, 3-2 Zhang Zizhong Road, Dongcheng District, Beijing, China.

tel: 010-6404 2711

http://www.yugongyishan.com/?lang=en

北京愚公移山,LIVE HOUSE
北京市东城区张自忠路3-2号段祺瑞执政府旧址西院